Om prosjektet

Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Denne verdien skal ikke bare komme kommuneorganisasjonen til gode, men også gi gevinster for innbyggere, næringsliv og andre interessenter.

Hvordan kan vi øke tilgjengelighet av kommunale data på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte?

Målet er å tilby gode, sammenhengende og brukertilpassede tjenester for kommunens innbyggere, øke mulighet for verdiskaping i næringslivet og å få en mer effektiv kommunal drift.

Vår ambisjon er å gjøre det enklere å bruke data i hverdagen, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk.

Prosjektet har blant annet mottatt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av innovative løsninger gjennom et innovasjonspartnerskap. Konkurransen vil bli gjennomført høsten 2022/vinteren 2023. Prosjektet har også mottatt støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Smart Data er et samarbeid mellom Hamar kommune, Hias IKS og Hedmark IKT. Vi skal gjennomføre en offentlig anskaffelse av en innovativ løsning for datahåndtering for norske kommuner.

Modell for innovative anskaffelser

Les mer på anskaffelser.no

Smart Data er et innovasjonspartnerskap

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet.

Innovasjonsprosessen tar utgangspunkt i et uløst behov og bør ende i kjøp og implementering av helt nye produkter og løsninger.

Sammensatt kompetanse

Utfordringsbildet er komplekst, og vi ønsker derfor å invitere til dialog med mange aktører fra ulike fagmiljøer. Vi tror at den begrensede kompetansen innen utvikling og design, prosesser og informasjon i siloer, samt usikkerhet rundt personvern og datahåndtering hindrer oss fra å få til skikkelig datadrevet innovasjon i kommunen.

Søkere som ønsker å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskapet bør ha sammensatt kompetanse på fagområder som teknologi, design og jus. For leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene anbefaler vi etablering av en søkergruppe/konsortium for å kunne levere et helhetlig forslag til konkurransen.

Knallgod på teknologi og design, men ikke helt kontroll på jussen?

Smart Data har laget et skjema for leverandører som søker kompetansepartnere. Alle som har fylt ut skjema vil motta en oversikt over de som søker kompetansepartnere samtidig. Fristen for å sende inn skjema er 2. desember

Meld deg på matchmaking

Prosessen fremover

Behovsbeskrivelse

Smart Data

I starten av prosjektet gjorde vi grundig innsiktsarbeid, og oppsummerte funnene våre i en behovsbeskrivelse. Behovsbeskrivelsen er grunnlaget for markedsdialogen. Her finner du en oversikt over utfordringer, målgrupper, brukerbehov og de overordnede rammene for prosjektet.

Les her