Om prosjektet

Hva ville skje hvis kommunene kunne koble sammen ulike typer informasjon fra mange ulike systemer, for å kunne utvikle nye og enda bedre tjenester for sine brukere? Det skal innovasjonspartnerskapet Smart Data finne svaret på!

De neste to årene skal vi sammen utvikle en løsning som gjør kommuner i stand til å utnytte data for å utvikle brukertilpassede og sammenhengende tjenester. Vi vil gjøre det enklere å bruke data i hverdagen, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk. Løsningen skal være brukervennlig og skal ikke kreve høy digital kompetanse hos brukerne.

Arbeidet med å utvikle den teknologiske løsningen starter høsten 2023, og vil kunne gi verdifullt grunnlag for hvordan andre kommuner kan utnytte data som en helt integrert del av sine tjenester. Samtidig avhenger suksess av mer enn bare å etablere gode teknologiske løsninger. Det er like viktig at dette arbeidet skaper økt bevissthet hos medarbeidere og skaper grobunn for intern tjeneste- og organisasjonsutvikling. Og ikke minst – at vi får en økt forståelse av de juridiske problemstillingene kommunene må håndtere når vi ønsker å utnytte data til å videreutvikle og skape nye tjenester.

Hvordan kan vi øke tilgjengelighet av kommunale data på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte?

Målet er å tilby gode, sammenhengende og brukertilpassede tjenester for kommunens innbyggere, øke mulighet for verdiskaping i næringslivet og å få en mer effektiv kommunal drift.

Prosjektet har mottatt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av innovative løsninger gjennom et innovasjonspartnerskap. Vi har også mottatt støtte fra statsforvalteren i Innlandet. LUP bistår i prosessen.

Hamar kommune, Hias IKS og Indigo IKT er de offentlige aktørene i innovasjonspartnerskapet Smart Data. Sammen med våre partnere TietoEvry, Halogen og Wiersholm skal vi utvikle en innovativ løsning for datahåndtering for norske kommuner.

Modell for innovative anskaffelser

Les mer på anskaffelser.no

Smart Data er et innovasjonspartnerskap

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet.

Innovasjonsprosessen tar utgangspunkt i et uløst behov og bør ende i kjøp og implementering av helt nye produkter og løsninger.

Sammensatt kompetanse

Utfordringsbildet er komplekst, og vi ønsker derfor å invitere til dialog med mange aktører fra ulike fagmiljøer. Vi tror at den begrensede kompetansen innen utvikling og design, prosesser og informasjon i siloer, samt usikkerhet rundt personvern og datahåndtering hindrer oss fra å få til skikkelig datadrevet innovasjon i kommunen.

Søkere som ønsker å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskapet bør ha sammensatt kompetanse på fagområder som teknologi, design og jus. For leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene anbefaler vi etablering av en søkergruppe/konsortium for å kunne levere et helhetlig forslag til konkurransen.

Design, Teknologi, Jus

Prosessen fremover

Behovsbeskrivelse

Smart Data

I konkurransegrunnlaget utdypet og avgrenset vi behovene vi avdekket i innsiktsfasen. I tillegge til brukerbehov og utfordringer, beskrev vi behovene for funksjonalitet i den teknologiske løsningen.

Last ned behovsbeskrivelsen fra konkurransen